محمد حسین زاده و فیدس سافت Fidessoft

من محمد حسین زاده کارم رو در زمینه طراحی سایت وردپرسی از سال 1398 شروع کرد و در قالب برند فیدس سافت  fidessoft پروژه های خودم رو عرضه کردم.